התמחויות המשרד

אמנות המס

מיסוי רילוקיישן

מיסוי עולים חדשים ותושבים חוזרים

מיסוי חברה נשלטת זרה

מיסוי חברת משלח יד זרה

שאלות קיום "מוסד קבע" והשלכותיו

מיסוי LLC אמריקאי

הטבות מכח החוק לעידוד השקעות הון

מיסוי קניין רוחני

סוגיות מס ערך מוסף בעסקאות עם תושבי-חוץ​