ארכיון מאמרים ופרסומים

פרסומים בעברית

פרסומים באנגלית

'עשיתם רילוקיישן? היכן עליכם לדווח לרשויות המס ומהו מעמדכם'

ירון גינדי וד"ר יהושע שרמן   

גלובס 27.12.2016

‘The Newly Revised Israel–Japan Double Taxation Convention: The MLI’s Impacts And Implications’

Yehoshua Sherman, Zeev Weiss, and Reika Saito

Intertax Volume 48, Issue 10 (2020) pp. 904 – 921

'מה היקף המס שנדרשים ספורטאי חוץ ועיתונאי חוץ לשלם?'

ירון גינדי וד"ר יהושע שרמן   

גלובס 6.11.2016

'Tax reforms wonder: What is an Israeli company?’

Joshua Sherman

Jerusalem Post, 15.2.2005

'מה היקף המס שצריך לשלם תושב ישראל שמקבל בירושה נכס בחו"ל מתושב חוץ?'

עו"ד יהושע שרמן

מוסף ממון, ידיעות אחרונות, 14.12.2011

‘Israel’s Recent Tax Treaty Policy’

Tax Analysts Tax Notes Int’l.

.Joshua Sherman March 27, 2000

.Tax Analysts Tax Notes Int’l

'האם עדיין יש חשיבות לשימוש באמנות המס?'

עו"ד יהושע שרמן

ידיעות אחרונות, 14.1.2003

’The Tax Treaty Network’

Yehoshua Sherman

Jerusalem Post 19.7.1995

פרק בנושא "המקום הגיאוגרפי של ההכנסה" בספר "הרפורמה במס במדינת ישראל בעקבות תיקון 132 לפקודת מס הכנסה"

בספר "הרפורמה במס במדינת ישראל בעקבות תיקון 132 לפקודת מס הכנסה", ערוך על ידי משה אשר, עו"ד (רו"ח) (אשר כיהן כמנהל רשות המיסים) ובני קליפה, עו"ד (רו"ח), ובו פרסמו מומחי מס מוכרים רבים בישראל, (הוצאות משפטים, 2002). ד"ר יהושע שרמן כתב את הפרק בנושא "המקום הגיאוגרפי של ההכנסה".

'זיכוי בשל מס זר בעיסקאות בינלאומיות משולשות'

יהושע שרמן, עו"ד

מיסים יב/2 (אפריל 1998) עמ' א-138.

'מיסוי ריווחי הון ממכירת מניות בידי תושבי מדינות אמנה - סקירת אמנות המס של ישראל עם איטליה ודנמרק'

עו"ד יהושע שרמן

גלובס 14.4.1998

'היקף חבות המס בישראל של אמנים וספורטאים זרים'

עו"ד יהושע שרמן

מיסים יב/1 (פברואר 1998) עמ' א-72.

'מי צריך אמנות מס עם מדינה אחרת'

עו"ד יהושע שרמן

גלובס 2.4.1996

'חבות המס של אמנים וספורטאים זרים'

עו"ד יהושע שרמן

גלובס 14.3.1996

'זיכוי בישראל בשל מס זר'

יהושע שרמן, עו"ד  וטל מונד, רו"ח 

גלובס 8.2.96

'המיסוי הישיר בין ישראל לבין הרשות הפלשתינית'

יוני קפלן, יהושע שרמן ואמיר כהן – הצוות הישראלי לשיחות עם הרשות הפלשתינית בתחום המיסוי הישיר מאמר שני

גלובס 15.2.1996

'הסדרי המיסוי הישיר בין ישראל לבין הרשות הפלשתינית'

יוני קפלן, אמיר כהן ויהושע שרמן – הצוות הישראלי לשיחות עם הרשות הפלשתינית בתחום המיסוי הישיר

גלובס 25.1.1996

'תיקון באמנת המס בין ישראל להולנד'

יהושע שרמן, עו"ד 

גלובס 2.1.1996

‘הישראלים העובדים ביפן עשויים לשלם פחות מיסים’

עו"ד יהושע שרמן ועו"ד ד"ר גדעון קלוגמן 

גלובס 24.5.1994

'דרכי יישוב מחלוקות בין מדינות מתקשרות באמנת מס (הסכמה הדדית או בוררות בינלאומית)'

יהושע שרמן, עו"ד

מיסים ח/2 (אפריל 1994) עמ' א-39.

'היקף חבות המס של תושבי חוץ ממתן שירותים בישראל'

יהושע שרמן, עו"ד; יוסף עזריאל, עו"ד

מיסים ח/1 (ינואר 1994) עמ' א-62.

'חילופי ידיעות על-פי אמנות המס של ישראל'

יהושע שרמן, עו"ד ודורון לוי, עו"ד (רו"ח) (1993)

רבעון לעניני מיסים, כרך כ"א 84