אודות המשרד​

המשרד נוסד על ידי ד"ר יהושע שרמן, לשעבר מנהל המחלקה למיסוי בינלאומי בנציבות מס הכנסה. השירותים המשפטיים ניתנים הן ליחידים והן לתאגידים, תושבי ישראל ותושבי-חוץ, בסוגיות הקשורות לדיני המס בישראל בכלל ומיסוי בינלאומי בפרט, וכן בסוגיות של הכנסות המופקות מקניין רוחני. המשרד מתמחה בתכנון מס וליווי עסקאות מבחינת היבטי המס, כתיבת חוות דעת וייצוג מול רשויות המס בישראל ובחוץ-לארץ וכן, ייצוג בפני בתי המשפט בישראל.

שירותינו כוללים:​

בחינה ותכנון השלכות המיסוי של פעילות ישראלית בחוץ-לארץ ושל תושבי-חוץ על פעילות בישראל של יחידים ושל תאגידים, הן לאור הוראות דיני המס בישראל והן על פי פרשנותן ויישומן של הוראות אמנות המס שישראל צד להן.

ייעוץ, מתן חוות דעת וייצוג משפטי בסוגיות relocation, לרבות בסוגיות הנוגעות ל"מס יציאה".

מיסוי "מוסדות קבע" בישראל של מיזמים תושבי-חוץ.

 

בחינת מעמדם של יחידים וגופים מאוגדים כתושבי ישראל או כתושבי-חוץ לצרכי מס בהתאם לדין הפנימי של ישראל ולצרכי אמנות המס.

סיווג תשלומים לתושבי-חוץ על פי הוראות פקודת מס הכנסה והוראות אמנות המס ובחינת השלכות המס הנובעות מכך. 

טיפול בסוגיות שמתעוררות עקב הצטרפותה של מדינת ישראל להסכם המולטילטראלי של ארגון ה-OECD המכונה הסכם ה-MLI.

שאלות קיומם של מוסדות קבע בישראל של מיזמים תושבי-חוץ והשלכות המיסוי הנובעות מכך.

זכאותם של תושבי-חוץ להקלות מס המוענקות מכח אמנות המס. 

ייצוג מול רשויות המס בהליכי בקשות למתן Pre-Ruling.

ייעוץ וייצוג משפטי בסוגיות הקשורות למיסוי פעילות בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון והזכאות לתמריצי המס מכחו.

ייעוץ וטיפול בסוגיות מס ערך מוסף.

זכאותם של תושבי ישראל לזיכוי בשל מסי חוץ.

המשרד נוסד על ידי ד"ר יהושע שרמן, לשעבר מנהל המחלקה למיסוי בינלאומי בנציבות מס הכנסה. השירותים המשפטיים ניתנים הן ליחידים והן לתאגידים, תושבי ישראל ותושבי-חוץ, בסוגיות הקשורות לדיני המס בישראל בכלל ומיסוי בינלאומי בפרט, וכן בסוגיות של הכנסות המופקות מקניין רוחני. המשרד מתמחה בתכנון מס וליווי עסקאות מבחינת היבטי המס, כתיבת חוות דעת וייצוג מול רשויות המס בישראל ובחוץ-לארץ וכן, ייצוג בפני בתי המשפט בישראל.

שירותינו כוללים:​

בחינה ותכנון השלכות המיסוי של פעילות ישראלית בחוץ-לארץ ושל תושבי-חוץ על פעילות בישראל של יחידים ושל תאגידים, הן לאור הוראות דיני המס בישראל והן על פי פרשנותן ויישומן של הוראות אמנות המס שישראל צד להן.

ייעוץ, מתן חוות דעת וייצוג משפטי בסוגיות relocation, לרבות בסוגיות הנוגעות ל"מס יציאה".

מיסוי "מוסדות קבע" בישראל של מיזמים תושבי-חוץ.

 

בחינת מעמדם של יחידים וגופים מאוגדים כתושבי ישראל או כתושבי-חוץ לצרכי מס בהתאם לדין הפנימי של ישראל ולצרכי אמנות המס.

סיווג תשלומים לתושבי-חוץ על פי הוראות פקודת מס הכנסה והוראות אמנות המס ובחינת השלכות המס הנובעות מכך. 

טיפול בסוגיות שמתעוררות עקב הצטרפותה של מדינת ישראל להסכם המולטילטראלי של ארגון ה-OECD המכונה הסכם ה-MLI.

שאלות קיומם של מוסדות קבע בישראל של מיזמים תושבי-חוץ והשלכות המיסוי הנובעות מכך.

זכאותם של תושבי-חוץ להקלות מס המוענקות מכח אמנות המס. 

ייצוג מול רשויות המס בהליכי בקשות למתן Pre-Ruling.

ייעוץ וייצוג משפטי בסוגיות הקשורות למיסוי פעילות בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון והזכאות לתמריצי המס מכחו.

ייעוץ וטיפול בסוגיות מס ערך מוסף.

זכאותם של תושבי ישראל לזיכוי בשל מסי חוץ.

דילוג לתוכן